परिपत्र विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2023-02-03 प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
2 2023-01-25 गुनासो पेटिका राख्ने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
3 2022-12-06 सेवाकालिन प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी मनोनयन सम्बन्धमा, मन्त्रालय मातहत सबै ।   डाउनलोड  
4 2022-09-08 पदपूर्ति सम्बन्धमा, मन्त्रालय मातहतका सबै निकाय ।   डाउनलोड  
5 2022-09-06 सेवाकालीन तालिम सम्बन्धी परिपत्र सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
6 2022-08-18 योजना पठाईदिने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
7 2022-08-18 निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
8 2022-08-16 परीक्षा संचालन सम्बन्धमा, यातायात सबै ।   डाउनलोड  
9 2022-08-11 दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
10 2022-08-11 अनलाईन आवेदन प्रणालीमा कोटा निर्धारण सम्बन्धमा । यातायात सबै   डाउनलोड