पुर्वाधार विकास कार्यालय, महोत्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
9806846196 idomahottari@gmail.com जलेश्वर, महोत्तरी

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय महोत्तरीले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।