पुर्वाधार विकास कार्यालय, सप्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
०३१-५२०६२० idosaptari.p2@gmail.com Rajbiraj

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।