पूर्वाधार विकाश कार्यालय, धनुषा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
idodhanusha@gmail.com मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम । https://idodhanusha.madhesh.gov.np/

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधा विकास कार्यालय धनुषाले धनुषा र महोत्तरी जिल्लामा सडक तथा पूल सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।