पुर्वाधार विकास कार्यालय, बारा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
9862589391 idobara53@gmail.com कलैया, बारा

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय बाराले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।