पुर्वाधार विकास कार्यालय, सर्लाही

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
9855041881 idosarlahi2023@gmail.com मलंगवा, सर्लाही

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय सर्लाहीले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।