पूर्वाधार विकाश कार्यालय, पर्सा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
9848811396 idoparsa@gmail.com मधेश प्रदेश, विरगंज, पर्सा

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साले  सडक, पुल तथा भवनहरु सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।