सडक डिभिजन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुर रौत्तहट

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
drochandranigahpur@gmail.com मधेश प्रदेश, चन्द्रनिगाहपुर रौत्तहट

यस मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको सडक डिभिजन कार्यालयले प्रादेशिक सडक एवं पूल सम्बन्धि कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।