जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, पर्सा

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
cidd4.parsa@gmail.com मधेश प्रदेश, बिरगंज पर्सा ।

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय पर्सालेले पर्सा जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।