जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, सप्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
saptari.irrigation@gmail.com

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय सप्तरीले सप्तरी जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।