भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन, महोत्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
gwiddjaleshwor@gmail.com

यस मन्त्रालय मातहत रहेको भूमिगत जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले धनुषा र महोत्तरी जिल्लाको भूमिगत जल सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।