जलश्रोत तथा सिंचाइ विकाश डिभिजन, महोत्तरी

फोन इमेल ठेगाना वेबसाइट
ciddno1@gmail.com मधेश प्रदेश, जलेश्वर महोत्तरी

यस मन्त्रालय मातहत रहेको जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय महोत्तरीले महोत्तरी जिल्ला भरिका जलश्रोत सम्बन्धि नदि नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यहरु हेर्ने गरेको छ ।