सुचना र जानकारी विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2022-07-29 बढुवा सिफारीस सम्बन्धी सूचना   डाउनलोड  
2 2022-07-28 सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रशिक्षार्थी मनोनयन फाराम भर्ने सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
3 2022-07-28 वार्षिक प्रगति समिक्षा गोष्ठी सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
4 2022-07-22 का.स.मू. फारम सम्बन्धमा, सम्बन्धित सबै ।   डाउनलोड