पूर्व कर्मचारीहरुको विवरण

क्र. सं. नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल कर्मचारी फोटो
१. श्री दीपक कुमार दास सचिव 9854029371 mopid.secretary@gmail.com
२. श्री सरोजकुमार गोइत सि.डि.ई. आवास शहरी तथा भवन 9849461017 erskgoit100@gmail.com
३. श्री दिपेन्द्र कुमार चौधरी सि.डि.ई. सडक तथा पूल महाशाखा 9851194467 dipendradolidar@gmail.com
४. श्री रामदेव खर्गा सि.डि.ई. ग्रामिण सडक तथा प्रादेशिक सडक/पूल महाशाखा erramdeo101@gmail.com
५. श्री राजेन्द्र दास अधिकृत आठौँ, ईन्जिनियर जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा 9844133906 rajendradas244@gmail.com
६. श्री हसमत अंसारी अधिकृत सातौ, ईन्जिनियर जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा 9844384625 hasmatansari065@gmail.com
७. श्री राजाराम मण्डल शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9862919765
८. श्री विदुर सुबेदी चुई ईन्जिनियर सडक तथा पूल शाखा 9864431474 bidursubedichuin@gmail.com