विवरण

# मिति विवरण एक्सन
1 2022-08-11 दैनिक ज्यालादारीमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धमा ।   डाउनलोड  
2 2022-08-11 अनलाईन आवेदन प्रणालीमा कोटा निर्धारण सम्बन्धमा । यातायात सबै   डाउनलोड