सबै कर्मचारीको विवरण

क्र. सं. नाम पद महाशाखा/शाखा फोन इमेल कर्मचारी फोटो
१. श्री कृष्ण कुमार मिश्र प्रदेश सचिव 041-590609 mopid.secretary@gmail.com
२. श्री सरोजकुमार गोइत सि.डि.ई. आवास शहरी तथा भवन 9849461017 erskgoit100@gmail.com
३. संजय प्रसाद साह सि.डि.ई. ग्रामिण सडक तथा प्रादेशिक सडक महाशाखा 9854020093 mopid@p2.gov.np
४. श्री माधव देव ईन्जिनियर जलश्रोत तथा सिंचाइ विकास महाशाखा 9861032720 dewmadhav@gmail.com
५. श्री महेन्द्र मण्डल लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा ०४१-५९०६०५ mandalmahendra738@gmail.com
६. श्री निरकुमार विश्वकर्मा कानून अधिकृत कानून/प्रशासन शाखा 9851184904 mopidp2lawofficer@gmail.com
७. श्री सुम्मी मिश्र ईन्जिनियर आवास, शहरी तथा भवन शाखा 9861611699 summi.mishra2015@gmail.com
८. श्री ज्योती साह ईन्जिनियर सडक तथा पूल शाखा 9862132147 sahjyoti2016@gmail.com
९. श्री अनिता कुमारी राउत शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9844816883 rautanita333@gmail.com
१०. श्री विनय कुमार कर्ण सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9854030761
११. श्री भानुभक्त ढुंगाना सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन शाखा 9844275546 bhanubhaktadhungana2020@gmail.com
१२. पशुपती नाथ कर्ण कम्प्युटर अधिकृत 9869221483 psuptinathkrn@gmail.com
१३. श्री केवल कुमार दास सहायक शाखा अधिकृत जिन्सी व्यवस्थापन शाखा 9819605103 kdnepal2037@gmail.com
१४. श्री अनिल श्रीवास्तव सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा 9854025484 sribastavanil@gmail.com